HƯỚNG DẪN TẠO CHỮ NHẤP NHÁY - GLITTER TEXT
HOW TO CREATE GLITTER TEXT IN 4 STEPS

 

Bước 1: gõ chữ bạn muốn tạo vào(ở đây mình gõ chữ: [B]xem anh dep[/B])
Step 1: In the below text box, enter text you want to make glitter text. Ex: xem anh dep
text box

Bước 2:chọn kiểu chữ nhấp nháy - glitter text như ở hình dưới(có thể chọn kiểu chữ ở các trang khác nhau, rất nhiều kiểu chữ cho bạn lựa chọn)
Step 2: Choose glitter text type, there're 9 pages of glitter's type, choose one you like.

chọn kiểu chữ nhấp nháy - Choose glitter type

Bước 3: Tạo chữ bằng cách nhấn vào ô Generator, chữ nhấp nháy sẽ xuất hiện ở dưới.
Step 3: Click Generator, then the glitter text will appear.
nút tạo chữ nhấp nháy - Generator glitter

Chữ nhấp nháy: tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp tạo chữ - tao chu - xem ảnh đẹp

Bước 4: copy đoạn code HTML(nếu bạn định trang trí cho website, blog hoặc những nơi hỗ trợ HTML code) và paste vào bài viết,
website của bạn; hoặc copy đoạn code trong ô BB code để cho vào forum(hầu hết các diễn đàn hỗ trợ mã BB code).

Step 4: Copy code on HTML code and paste it into your website, blog.../Copy code on BB code and paste it into forum. That's all!

Chú ý: Blog của Opera dùng BB code, nhưng có kiểu riêng, khi copy code BB vào bài viết trong Blog Opera,
bạn chú ý sửa: [IMG]ĐƯỜNG DẪN ẢNH[/IMG] thành [IMG=ĐƯỜNG DẪN ẢNH] là ok.

Quay về trang Tạo chữ nhấp nháy
Create your own glitter text

have fun